High Tea

Gesellich teedrinke oan board fan de Avaleen mei hearlike hapkes yn in sfearfolle, natuerlike omjouwing?
Jo kinne kieze út ferskate high teas; wy ha dit arranzjemint gearstald yn oerlis mei hotel restaurant Oostergoo yn Grou.

Kosten: sjoch basisboattocht, high tea sjoch hjirûnder.

High Tea

€ 9,50 de man

Ferskate soarten tee
Molke en sitroen
Ferskate soarten sûker en swietstof
Cake, bonbons, sûkelaadsjes en koekjes
In gleske fruchtemousse

High Tea De lúkse

€ 14,50 de man

Ferskate soarten tee
Molke en sitroen
Ferskate soarten sûker en swietstof
Cake, bonbons, sûkelaadsjes en koekjes
In gleske fruchtemousse
Fingersandwiches mei salm en rauwe ham
In petit fourke
Spyske fan farske ananas

High Tea Oostergoo

€ 19,50 de man

Ferskate soarten tee
Molke en sitroen
Ferskate soarten sûker en swietstof
Brownies
Bonbons, sûkelaadsjes en koekjes
In petit fourke
In gleske fruchtemousse
Spyske fan farske ananas
Trije ferskillende fingersandwiches: salm, rauwe ham en âlde tsiis
Trije ferskillende scones: crème fraîche, marmelade en banketbakkersrjemme
Stokbôle mei ferskate tapenades en in salade fan hin en kerry